top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thuế Giá trị gia tăng
Công văn số 3795/BTC-TCT ngày 26/03/2014 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT

Công văn số 385/BTC-CST ngày 09/01/2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với nông, lâm, thủy sản
Công văn số 17963/BTC-TCT ngày 25/12/2013 của Bộ Tài chính về tính thuế giá trị gia tăng theo tỉ lệ %
« Trang đầuTrang kế12345Trang sauTrang cuối »

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com