top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Văn bản pháp quy
  Thông báo hỗ trợ người nộp thuế khai thuế điện tử                                
  Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2010/TT-BTC  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai thuế qua mạng                                 File đính kèm
  5 Bước kê khai thuế qua mạng Internet (iHTKK)                                 
Tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử (Mẫu số 01/ĐT-KĐT)                      
« Trang đầuTrang kế12Trang sauTrang cuối »

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com