top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Công văn số 3916/BTC-TCT ngày 26/3/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015
Công văn số 12024/BTC-TCT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN
 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy đinh và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công văn số 16/CT-TTHT ngày 4/01/2013 của Cục Thuế về Thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp


Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN cần biết
Công văn số 4064/TCT-CS ngày 15/11/2012 của Tổng Cục Thuế về gia hạn nộp thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC
Những điểm mới Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 so với Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP  ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn số 1035/TCT-CS ngày 23/03/2012 của Tổng Cục Thuế về xác định mã ngành được giảm 30% thuế TNDN
Công văn số 347/TCT-CS ngày 04/02/2012 của Tổng Cục Thuế về quyết toán thuế TNDN năm 2011
« Trang đầuTrang kế123Trang sauTrang cuối »

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com