top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Quyết toán thuế năm 2013

Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng Cục thuế về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013  Phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ QT_TNCN 3.1.0

Software Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 3.1.0 (vá lỗi)

  NETFramework4

                                                      Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com