top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng
Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.3


  Thông báo

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012.

            Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ngày 17/09/2012 của Bộ tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.3 với nội dung cụ thể như sau:

  1. 1.Hỗ trợ kê khai các mẫu biên lai phí, lệ phí:

-       Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB01/AC

-       Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai, mẫu số BC01/AC

-       Báo cáo mất, cháy biên lai, mẫu số BC21/AC

-       Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB03/AC

-       Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí, mẫu số BC7/AC

  1. 2.Hỗ trợ một số nội dung khác

-    Bổ sung một số CQT vào danh mục Cơ quan Thuế trên ứng dụng HTKK, iHTKK như sau:

+         Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm (mã CQT 10155) thuộc Cục Thuế Thành phố Hà Nội

+         Chi cục Thuế Quận Bắc Từ Liêm (mã CQT 10157) thuộc Cục Thuế Thành phố Hà Nội

+         Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng (mã CQT 71115) thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

+         Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên (mã CQT 71117) thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

+         Chi cục Thuế Thị xã Ba Đồn (mã CQT 40715) thuộc Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình

+         Chi cục Thuế Thị xã Cai Lậy (mã CQT 80721) thuộc Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang

-    Đổi tên một số CQT, cụ thể như sau:

+         Chi cục Thuế Huyện Bến Cát thành Chi cục Thuế Thị xã Bến Cát thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

+         Chi cục Thuế Huyện Tân Uyên thành Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên thuộc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

+         Chi cục Thuế Quỳ Châu thành Chi cục Thuế Thị trấn Tân Lạc thuộc Cục Thuế Tỉnh Nghệ An

+         Chi cục Thuế Huyện ngã năm thành Chi cục Thuế Thị xã Ngã Năm thuộc Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng

+         Chi cục Thuế Thị xã Tây Ninh thành Chi cục Thuế Thành phố Tây Ninh thuộc Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com