top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo  Thông báo

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ


          

        Tổng cục đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế TNDN, TNCN, Nhà thầu nước ngoài, Tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Đồng thời, Tổng cục cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC tại các phiên bản ứng dụng nêu trên và thông báo trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế http://www.gdt.gov.vn, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK:

a. Nâng cấp và bổ sung mới một số chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai TNDN (mẫu số 03/TNDN), thuế TNCN (mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, riêng đối với ứng dụng HTKK, có nâng cấp thêm các chức năng kê khai tờ khai 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN), thuế Tài nguyên (mẫu số 02/TAIN), phí, lệ phí (mẫu số 02/PHLP), phí bảo vệ môi trường (mẫu số 02/BVMT), tờ khai thủy điện (mẫu số 03A/TĐ-TAIN), tờ khai dầu khí (mẫu          số 02/TNDN-DK, 02/TAIN-DK), thuế nhà thầu (mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN).

b. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT.

      c. Một số nội dung khác

-    Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai 01/NTNN theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC, tờ khai 02/TNDN theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC, bổ sung mới chức năng kê khai tờ khai 01/PHLP theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

-    Hết hiệu lực kê khai các tờ khai thuế TNDN tạm tính (mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN) và tờ khai thuế TNDN kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản (mẫu 02/TNDN) từ kỳ tính thuế quý 4/2014.

-    Nâng cấp chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu các tờ khai thuế nêu trên ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng.

2. Nội dung nâng cấp phần mềm QTTNCN

Nâng cấp các chức năng kê khai quyết toán thuế TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, bao gồm các tờ khai mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN.

3. Hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

-    Do số lượng người nộp thuế TNCN rất lớn nên số lượng người phụ thuộc cần cấp mã cũng sẽ rất lớn. Vì vậy, để kịp thời cho việc cấp mã người phụ thuộc (NPT), cơ quan thuế hướng dẫn tổ chức chi trả thu nhập thông tin người phụ thuộc theo mẫu 05-3/BK-TNCN trước thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014, khai vào Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và gửi đến cơ quan Thuế cấp mã NPT trước. Đến thời điểm kê khai tờ khai quyết toán TNCN thì tổ chức chi trả không cần kê khai lại bảng kê 05-3/BK-TNCN nếu không có thay đổi thông tin về NPT. Trường hợp chỉ thay đổi thông tin liên quan đến thời gian giảm trừ gia cảnh của NPT thì tổ chức chi trả chỉ cần khai thông tin của NPT đó vào bảng kê 05-3/TNCN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và nộp cho cơ quan Thuế. Các trường hợp thay đổi thông tin khác, tổ chức chi trả khai thông tin thay đổi theo mẫu 05-3/BK-TNCN vào chức năng kê khai Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và gửi cơ quan Thuế (tương tự như thu thập thông tin phục vụ cấp mã NPT).

-    Ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN hỗ trợ các chức năng nhận dữ liệu theo cấu trúc file (định dạng excel hoặc xml) từ bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN sang Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và ngược lại.

             

STT

Tên đơn vị

Họ và tên

Nội dung phụ trách

Số điện thoại

Email

01

Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ NNT

Chế Thị Kim Loan

Hỗ trợ về chính sách, pháp luật liên quan quy định khai thuế điện tử và các sắc thuế áp dụng.

0763.841623

ctkloan.agi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

02

Phòng Kê khai, kế toán thuế

Hình Quốc Hải

Hỗ trợ khai các loại tờ khai thuế (ứng dụng iHTKK, mẫu tờ khai trực tiếp); Khắc phục lỗi số học ở các chỉ tiêu kê khai.

0763.841922

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

03

Phòng Tin học

Lưu nhất Vũ

Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng iKTKK và ứng dụng liên quan; Khắc phục sự cố của ứng dụng và cập nhật phien bản nâng cấp.

0763.843421

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Nộp thuế điện tửGet the Flash Player to see this player.

- Các bước đăng ký nộp thuế điện tử

- Các ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com