top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM về ưu đãi thuế thu nhập đối với dự án đầu tư mở rộng năm 2007
Ngày ban hành: 14/07/2011
Ngày hiệu lực: 14/07/2011

TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

 Số: 4086  /CT-TTHT                                An Giang, ngày 14  tháng  7  năm 2011

V/v ưu đãi thuế thu nhập đối với

dự án đầu tư mở rộng năm 2007.

 

 

               Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM.

          Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên, tỉnh AG.   

                                      

Cục Thuế nhận được công văn số 114/AGP-KT ngày 29/6/2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM về việc đề nghị áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 Điều 25 Chương IV Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư qui định:

Điều 25. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu

1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”;

- Tại điểm 5 mục I phần A phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ nêu trên qui định:

“A. Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư:

...

5. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh.”;

- Tại điểm 3 Điều 36 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp qui định:

“Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

...

3. Được miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

...”.

Căn cứ vào các qui định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 03/6/2004, vào năm 2007 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất dược phẩm tiêu chuẩn GMP-WHO” tại địa bàn thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang (khởi công tháng 6/2007 và hoàn thành đưa vào hoạt động trong tháng 01/2008) thuộc trường hợp ưu đãi thuế TNDN theo điểm 3 Điều 36 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên, cụ thể: doanh nghiệp được miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư này mang lại.

Cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.  


                                  

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB,TT;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5503
mod_vvisit_counterHôm qua5528
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6780111

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com