top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn Công ty CP XNK Thịnh Phú - An Giang về kê khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản
Ngày ban hành: 27/06/2011
Ngày hiệu lực: 27/06/2011

TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:  3911/CT-TTHT                                   An Giang, ngày 27 tháng 6  năm 2011
V/v kê khai thuế TNCN đối với
chuyển nhượng bất động sản

 

Kính gửi: Công ty CP XNK Thịnh Phú - An Giang

Địa chỉ: Khóm Long Thạnh, P.Long Châu, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang.

Mã số doanh nghiệp: 1601450365.                                                                                                          

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh An Giang theo công văn số 1679/UBND-TH ngày 07/6/2011 về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân của hộ dân trong Cụm công nghiệp Tân Châu để giải đáp vướng mắc của Công ty CP XNK Thịnh Phú - An Giang theo công văn số 04/2011/TT ngày 19/5/2011 về việc không kê khai thuế TNCN của 70 hộ dân trong Cụm công nghiệp Tân Châu.

Về trường hợp này, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn thực hiện (công văn số 2093/TCT-TNCN ngày 20/6/2011 về việc thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản).

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp được miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế: “Thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.”

Trường hợp doanh nghiệp được UBND tỉnh thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; theo đó các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của doanh nghiệp theo quyết định của UBND thị xã phù hợp với quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ thì được miễn thuế Thu nhập cá nhân.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp không thuộc trường hợp nêu trên phải nộp thuế Thu nhập cá nhân theo chế độ hiện hành./.  

 
                                 

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;     

- - UBND tỉnh An Giang (để báo cáo);
-  UBND thị xã Tân Châu (để biết);                                                                                   
- Phòng TH-NV-DT,TNCN, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4431
mod_vvisit_counterHôm qua2387
mod_vvisit_counterTháng trước152142
mod_vvisit_counterTổng cộng6584554

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com