top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn về mẫu báo cáo thuế GTGT
Ngày ban hành: 09/07/2009
Ngày hiệu lực: 09/07/2009


TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ AN GIANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

Số: 1527/CT-TTHT                                           Long Xuyên, ngày 9  tháng 7  năm 2009
V/v mẫu báo cáo thuế GTGT.


                        Kính gửi: Ngân hàng XNK Việt Nam - Chi nhánh An Giang.               
 

  

Cục Thuế có nhận được Công văn số 211/2009/EIB.AG/CV ngày 26/6/2009 của Ngân hàng XNK Việt Nam – Chi nhánh An Giang về việc hỗ trợ liên quan báo cáo thuế của doanh nghiệp. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Công văn số 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 của Bộ Tài chính (đính kèm) về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật Quản lý thuế thì:

- Doanh nghiệp không phải kê khai doanh số mua vào thể hiện trên Bảng kê mẫu số 01/TNDN vào Bảng kê mẫu số 01-2/GTGT, Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính).

- Bảng kê mẫu số 01/TNDN là chứng từ kế toán, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm lưu giữ tại đơn vị và không phải gởi cho cơ quan thuế.

Với nội dung trên, Cục Thuế trả lời cho Ngân hàng XNK Việt Nam - Chi nhánh An Giang được biết để thực hiện./.


                                  

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3725
mod_vvisit_counterHôm qua4084
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6744782

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com