top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng cát xuất khẩu
Ngày ban hành: 21/09/2009
Ngày hiệu lực: 21/09/2009


TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ AN GIANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

 Số: 2271/CT-TTHT                                     Long Xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2009

V/v thuế suất thuế GTGT đối với

 mặt hàng cát xuất khẩu và cách

       ghi hoá đơn GTGT.

 

                            Kính gửi: DNTN Toàn Thắng.    

                            Địa chỉ: 17 Đốc Phủ Thu, Châu Đốc, An Giang

 

 

            Cục Thuế có nhận được công văn số 22/TTDN ngày 11/9/2009 của  DNTN Toàn Thắng hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng cát xuất khẩu và cách ghi hoá đơn GTGT khi xuất bán mặt hàng này. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 23, mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT qui định:

“ II. Đối tượng không chịu thuế GTGT:

...                                                                  

 23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ.

...”;

- Tại điểm 2.1, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên qui định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT; bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ...

Căn cứ theo các qui định nêu trên thì:

- Mặt hàng cát xuất khẩu chưa chế biến thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

- Khi viết hoá đơn GTGT xuất bán mặt hàng cát xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Cục Thuế trả lời cho Doanh nghiệp biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

                                  

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay335
mod_vvisit_counterHôm qua4298
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6745690

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com