top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh hóa đơn ghi sai số tiền thuế GTGT
Ngày ban hành: 28/12/2010
Ngày hiệu lực: 28/12/2010

TỔNG CỤC THUẾ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ___________                                                                ____________________       

Số: 5720/CT-TTHT                                                           Long Xuyên, ngày  28 tháng  12 năm 2010

  V/v thủ tục điều chỉnh hóa đơn
    ghi sai số tiền thuế GTGT 

 

                Kính gởi: Công ty Điện lực An Giang.

               Địa chỉ: số 13 Lê Văn Nhung, Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh AG.

 

Cục Thuế có nhận được công văn số 2032/PCAG ngày 14/12/2010 của Công ty Điện lực An Giang về điều chỉnh hóa đơn GTGT. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết 2.9, khoản 2, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT qui định:

“ 2.9. Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT.”

Căn cứ vào qui định nêu trên, trường hợp bên bán lập hóa đơn GTGT ghi sai tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh số tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán cho hóa đơn đã ghi sai. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh số thuế đầu ra, đầu vào. 

Cục Thuế thông báo để Công ty Điện lực An Giang biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. /.     

  

                                

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2220
mod_vvisit_counterHôm qua5356
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6763079

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com