top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn về thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC
Ngày ban hành: 13/04/2010
Ngày hiệu lực: 13/04/2010

TỔNG CỤC THUẾ                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          ___________                                                 ____________________           

Số: 914/CT-TTHT                                                   Long Xuyên, ngày  13  tháng  4  năm 2010

  V/v thực hiện Thông tư

     03/2009/TT-BTC

 

                        Kính gửi: Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang

                       Địa chỉ: 64C Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP LX, tỉnh AG.

 

Cục Thuế An Giang có nhận được công văn số 112/CV-XS ngày 31/3/2010 của Công ty  Xổ số Kiến thiết An Giang hỏi về phần thu nhập còn lại sau khi trích lập quỹ có được thực hiện theo tinh thần Thông tư số 03/2009/TT-BTC. Cục Thuế An Giang có ý kiến như sau:

 Nội dung Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nhị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Thông tư này không qui định giảm, gia hạn nộp phần thu nhập còn lại sau khi trích lập quỹ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết. Do vậy phần thu nhập còn lại sau khi trích lập quỹ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết không được giảm, gia hạn theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC.

Cục Thuế thông báo để  Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./. 

                                     

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2707
mod_vvisit_counterHôm qua5356
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6763566

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com