top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIEXPHARM về tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in còn tồn
Ngày ban hành: 01/04/2011
Ngày hiệu lực: 01/04/2011

TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 964/CT-TTHT                                                             An Giang, ngày 01 tháng  04  năm 2011
V/v tiếp tục sử dụng
hóa đơn đặt in còn tồn.

 

                Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIEXPHARM.

                Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TPLX, AG.


Cục Thuế An Giang nhận được công văn số 86/AGP-KT ngày 23/03/2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM về việc đề nghị tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in còn tồn. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước năm 2010 với số lượng lớn (hóa đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

Căn cứ quy định trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM tạo hóa đơn đặt in trước đây theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC và ngày 11/01/2011 Công ty đã gửi bảng kê chi tiết hóa đơn đến thời điểm quyết toán hóa đơn (mẫu số BK 01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011 nhưng vẫn chưa sử dụng hết, nếu mẫu hóa đơn còn tồn đảm bảo đầy đủ 08 (tám) chỉ tiêu bắt buộc theo quy định nêu trên. Cục Thuế đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

Cục Thuế An Giang thông báo để Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại  văn bản này./.


          

                      

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2055
mod_vvisit_counterHôm qua2387
mod_vvisit_counterTháng trước152142
mod_vvisit_counterTổng cộng6582178

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com