top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang về kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí BVMT đối với cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh AG
Ngày ban hành: 13/05/2011
Ngày hiệu lực: 13/05/2011

TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 1616/CT-TTHT                                                               An Giang, ngày 13 tháng  05  năm 2011

V/v kê khai, nộp thuế tài nguyên,
phí BVMT đối với cơ sở khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh AG


                        Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang.
                        Địa chỉ: số 03 đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP LX,  tỉnh AG.


Cục Thuế An Giang nhận được công văn số 44/CV-AG.TICCO ngày 26/4/2011 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang phản ánh về việc doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế nhưng Chi cục Thuế huyện Chợ Mới yêu cầu doanh nghiệp kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo sản lượng khoáng sản đã khai thác trên địa bàn huyện Chợ Mới. Cục Thuế An Giang có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 công văn số 898/CT-THNVDT ngày 30/3/2011 của Cục Thuế An Giang về việc hướng dẫn quản lý và phân cấp nguồn thu từ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn An Giang qui định:

“ - Trên cơ sở số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phát sinh, cơ quan quản lý thuế trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính) nộp trực tiếp tại Kho bạc (nếu nộp tiền mặt) hoặc chuyển đến ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản (nếu nộp theo hình thức chuyển khoản).

- Căn cứ số thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường được tổng hợp kê khai, tính nộp tại nơi có trụ sở chính ở cùng tỉnh và các nơi cơ sở có hoạt động khai thác tài nguyên, cơ quan quản lý thuế trực tiếp có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường cho địa phương nơi có trụ sở chính ở cùng tỉnh và các nơi cơ sở có hoạt động khai thác tài nguyên theo hướng dẫn nêu trên. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở hoạt động khai thác tài nguyên. Căn cứ điểm 2 mục II Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn trách nhiệm của cơ quan KBNN đối với việc tổ chức thu ngân sách: “Tập trung các khoản thu NSNN và phân chia các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với từng khoản thu cho ngân sách các cấp theo qui định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật”. Theo quy định này thì Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các nơi có cơ sở hoạt động khai thác tài nguyên phù hợp với Điều 22 Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết thi hành Luật NSNN và Điều 6 Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của Chính phủ.”.

Cục Thuế thông báo để Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. /.

                                 

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5354
mod_vvisit_counterHôm qua4748
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6755457

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com