top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thông tin mới

Ngành Thuế 40 năm: Đồng hành phát triển cùng người nộp thuế
24/04/2015
article thumbnail

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, ngành Thuế tỉnh An Giang không ngừng phấn đấu vươn lên trên nhiều lĩnh vực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn lịch sử, có những đóng góp quan trọng cho sự lớn mạnh của ngành Thuế cả nước và tiềm lực tài chính quốc gia.


Miễn giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng trước năm 1993
22/04/2015
article thumbnail

Quyết định 11/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 về việc quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 19 ... 


Các bài viết khác

Thông báo

Banner_thue2015

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com