top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thông tin mới

10 Mẫu biểu kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC
27/08/2014
article thumbnail

10 Mẫu biểu kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC


Quy định mới về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT
27/08/2014

        Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trước đây nhằm cải cách, đơn giản các TTHC về thuế. Theo đó:

       DN mới thành lập có đầu tư mua sắm TSCĐ thì được áp dụng phương pháp tính thuế kh ... 


Các bài viết khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com