top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thông tin mới

Công văn số 11024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền
28/07/2014
article thumbnail

Công văn số 11024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền


Triển khai nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước vào năm 2015
28/07/2014

Hình thức khai thuế qua mạng triển khai thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế (NNT) và cơ quan thuế. Để phát triển mạnh phương thức này ngành thuế tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử nhằm tạo thuận lợi hơn cho NNT trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Nộp thuế điện tử là dịch vụ ... 


Các bài viết khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3847.203. Fax: (076) 3945.120. Email: hotrothueangiang@gmail.com